Klachtenbehandeling

Haptotherapie

Goede zorg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Elke, bij de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH geregistreerde GZ-Haptotherapeut, onderschrijft de regels die vastgelegd zijn in het Reglement voor het Toezicht voor de Haptotherapie en de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Desondanks kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de zorg die u is geboden. Een klacht zien wij als een mogelijkheid om de zorg te verbeteren.

In gesprek

In eerste instantie kunt u uw ontevredenheid of klacht uiten bij uw GZ-Haptotherapeut. In veel gevallen leidt dat tot een oplossing. Als dat niet lukt, dan bestaat de mogelijkheid om met een van onze vertrouwenspersonen in contact te komen en met hem / haar uw klacht te bespreken. De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor en is in staat om u te helpen uw ontevredenheid of klacht te verhelderen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mocht u alsnog niet tevreden zijn, dan kunt contact opnemen met onze onafhankelijke (gratis) klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een medewerkster van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over de situatie te praten. Het kan zijn dat u uw ontevredenheid of klacht alleen wilt melden, of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing, dan kan zij voor u bemiddelen of een gesprek met de betrokkene tot stand brengen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij bemiddelt en past hoor en wederhoor toe. Zij geeft geen oordeel. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht van de betrokkene.

Klachtenfunctionaris | Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl

Nog steeds ontevreden?

Als u na bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog steeds niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Uw klacht wordt dan onafhankelijk beoordeeld door de commissie volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt allereerst de klacht en verklaart deze gegrond of ongegrond. Hierbij kunnen zowel u als de betreffende GZ-Haptotherapeut worden gehoord.

Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt aan u vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag aan u terugbetaald.

Vereniging van Haptotherapeuten VVH
Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie

P/a Dingemans-VanderKind
Mr J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam

Homeopathie

Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht waardoor de afhandeling van klachten van patiënten over zorgverleners anders is geregeld.

Mocht u ontevreden zijn de bejegening of over de behandeling die u gekregen hebt, dan stel ik het op prijs, als u dit met mij wilt bespreken.

Als u dat liever niet doet, of als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of 06 14805117 (werkdagen 9-12 uur).

Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht.

Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie.

Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres.

SGCIG
Voorburggracht 403
1724 NZ Oudkarspel
Telefoon: 06-27117316
info@sgcig.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten