Voor kinderen

Visie

Haptonomie sluit aan bij de kwaliteiten en het unieke karakter van de jonge cliënt.

Ieders eigenheid heeft kwaliteit. Maar altijd dezelfde kwaliteit inzetten kan ook in je nadeel werken. Zo valt er bijvoorbeeld met een druk en beweeglijk kind altijd wat te beleven. Aan de andere kant is druk en beweeglijk zijn lastig om te kunnen concentreren.

In de haptonomische begeleiding staat het woord ‘balans’ centraal. Het is belangrijk, dat je kunt voelen hoe je jezelf in balans houdt, wanneer de wereld onder je beweegt. Maar ook zoeken we naar een optimale balans in het voelen, denken en handelen. Deze balans bepaalt hoe iemand zich beweegt, leert, communiceert en contacten aangaat. Het kind ervaart tijdens de begeleiding hoe het kan balanceren, hoe het zich sterk kan voelen, zich ondanks druk of drukte prettig kan voelen, beweeglijk kan zijn of juist rustig, een oplossing kan vinden, vol kan houden of zijn doel kan bereiken. En niet minder van belang is natuurlijk dat je deze en andere kwaliteiten ook in leert zetten als je samen bent met broer of zus, vriend(in) of je klas- of teamgenoten.

De haptotherapeut stelt zich flexibel op en zal ook duidelijk zijn in het grenzen stellen aan de jonge cliënt. Hierbinnen kan deze veilig experimenteren en nieuwe ervaringen opdoen. Nieuw gedrag kan zo ontstaan.

De ouders participeren principieel in de begeleiding. Zij worden ondersteund bij wat zij inzetten in de opvoeding. Hierbij speelt de balans tussen meebewegen en duidelijkheid bieden een belangrijke rol.

Werkwijze

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een (huis-)arts nodig, in sommige gevallen is contact met een arts wel aan te bevelen. Haptonomische begeleiding kan met of zonder een specifieke hulpvraag plaatsvinden. Pubers en jongeren ( vanaf een jaar of veertien) kunnen, wanneer zij dat willen, zelf informeren naar mogelijkheden of zich aanmelden. De intake bestaat uit twee observaties en een oudergesprek. Tijdens de eerste observatie zijn behalve het kind ook de ouders aanwezig. Als puber of jongere kies je zelf of je ouders hier bij zijn.

Tijdens de observatie kijken we door middel van spel en opdrachten naar de kwaliteiten van het kind/de puber: welke zijn meer en welke minder tot ontwikkeling gekomen? Tijdens het oudergesprek informeren therapeut en ouders elkaar en worden er afspraken over de begeleiding gemaakt voor wat betreft doelstelling, frequentie, duur en participatie van de ouders. Als jongere bespreek je met je haptotherapeut of je al dan niet aanwezig bent bij een oudergesprek.

Over de observaties en het gesprek wordt een verslag geschreven. Dit verslag is vertrouwelijk en dient als uitgangspunt voor de begeleiding. Bij de begeleidingen wordt er ervaring opgedaan door middel van bewegen (met of zonder materiaal) door aanraken en door met elkaar te praten over de opgedane ervaring. Ouders worden ook na de intake regelmatig uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind.

Dan onderzoeken we samen hoe het geleerde in de praktijk gebracht kan worden.

Je kunt bij ons terecht voor:

 • ouderbegeleiding en de relatie met je zoon(s) of dochter(s)
 • voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met vragen of problemen op het gebied van:
 • snel afgeleid zijn, zich moeilijk kunnen concentreren
 • niet kunnen luisteren naar wat anderen zeggen
 • geen aansluiting met leeftijdsgenoten vinden
 • pesten of gepest worden
 • erg volgzaam zijn
 • onzeker zijn, faalangst, overal tegen op zien
 • letterlijk en figuurlijk op de tenen lopen, spanningsklachten
 • wat onhandig bewegen met veel ongelukjes, zwakke grove en fijne motoriek
 • bedplassen
 • gevaarlijke dingen doen
 • zich niet begrepen voelen
 • vaak boos zijn of ruzie hebben
 • huilbaby of een peuter, die zijn ouders wakker houdt

Wanneer is de behandeling geslaagd?

Er is nieuw of passend gedrag ontstaan in situaties, die voorheen problemen opleverden. De jonge cliënt kan afstemmen tussen zichzelf en zijn omgeving en heeft daar ook vertrouwen in. De ouders voelen zich voldoende gesteund in de opvoeding

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten